آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 3
موضوع‌ها: 3
اعضا: 7,485
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 6/62
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0
تعداد موضوعات هر عضو: 0
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: SvenEsofsdato
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 0/01%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: توزیع کالای اساسی (با 1 ارسال , 1 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
مراحل گردش كار خريد گندم (0 پاسخ)
مراحل گردش كار خريد دانه هاي روغني (0 پاسخ)
نقش و جايگاه شركت مادرتخصصی بازرگاني دولتي ايران (0 پاسخ)
مراحل گردش كار خريد گندم (69,583 بازدید)
نقش و جايگاه شركت مادرتخصصی بازرگاني دولتي ايران (4,206 بازدید)
مراحل گردش كار خريد دانه هاي روغني (3,650 بازدید)